Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 11/9 - 15/9 

 

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
                  (Từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2017)  
                                                                                                           
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 11/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến hết ngày 29/9.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày 12/09
Sáng
- Anh Khoa: Dự thông qua kết luận của Tổng cục Lâm nghiệp tại Chi cục Kiểm lâm (phòng KH-TC cùng dự).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2015 - 2017 tại Tỉnh ủy.
- Anh Ánh: 8h Giới thiệu các chuyên đề về nông thôn mới và phát triển nông thôn tại Sở Nội vụ.
Chiều
- Anh Khoa: 15h Họp Hội đồng xét tuyển viên chức (phòng TC-CB chuẩn bị).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Họp Ban chỉ đạo Chương trình bảo vệ và phát triển rừng tại UBND tỉnh.
Thứ 4
Ngày 13/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra cụm công trình thủy lợi huyện Tuyên Hóa cả ngày (phòng QLXDCT cùng đi).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 8h Giới thiệu các chuyên đề về nông thôn mới và phát triển nông thôn tại UBND huyện Lệ Thủy.
Chiều
- Anh Khoa: Kiểm tra một số mô hình sản xuất hiệu quả tại thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch theo Đoàn công tác Bí thư Tỉnh ủy (phòng KHCNMT&HTQT cùng đi).
- Anh Lợi: Kiểm tra công tác bồi thường thiệt môi trường biển tại huyện Quảng Trạch cùng UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
14/09
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra cơ sở sản xuất.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Dự làm việc với xã Hiền Ninh về XD Nông thôn mới cùng UBND tỉnh.
Chiều
13h30 Lãnh đạo Sở dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Sở NN và PTNT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Hội trường Sở.
Thứ 6
Ngày 15/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự tiếp công dân.
- Anh Ánh: Kiểm tra vườn ươm giống cây lâm nghiệp (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi).
Chiều
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]