Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 12/10 - 18/10 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
12/10
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Đi kiểm tra các hồ đập (Chi cục Thủy lợi cùng đi).
- Anh Lợi: 14h30 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Thứ 3
Ngày
13/10
Sáng
- Anh Minh: Dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự họp về việc di dời Cảng cá Nhật Lệ để thực hiện Dự án Khu đô
thị Nam Cầu Dài tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Minh: Dự tọa đàm Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
 14/10
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến “Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020”.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
15/10
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt cả ngày.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10 cả ngày (Thanh tra Sở cùng dự).
Chiều
 
Thứ 6
Ngày
16/10
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt cả ngày.
- Anh Dũng: 8h Dự Hội nghị tổng kết Đề án xây dựng chính quyền điện tử tại Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 7
Ngày
17/10
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]