Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 12/4 - 16/4 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 12/4
Sáng
- Anh Minh, Anh Dũng: Dự Lễ chặn dòng Dự án thủy lợi Rào Nan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự họp tại Tỉnh ủy.
                      15h Họp Tổ công tác xây dựng quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 trên lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự họp BCĐ diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Minh Hóa.
Thứ 3
Ngày 13/4
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
                     9h Dự họp tại Sở Giao thông Vận tải (Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Quy hoạch thiết kế NLTS cùng dự).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h30 Họp triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sắp xếp, giải thể các tổ chức hành chính thuộc, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 14/4
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Họp bàn các giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 5
Ngày 15/4
Sáng
- Anh Minh: Đi công tác tại Hà Nội dự Hội nghị triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030 và phòng chống bệnh viêm da nổi cục cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 4 (Thanh tra Sở cùng dự).
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Họp các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tại Phòng họp Sở (Chi cục Thủy sản tham mưu)
Thứ 6
Ngày 16/4
Sáng
- Anh Minh: Đi khảo sát các điểm du lịch đến hết ngày 18/4.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
[Trở về]