Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 12/6 - 16/6 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 12/06 đến ngày 16/06/2017)   
                 
                      
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 12/06
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
- Anh Lợi: Tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cao cấp tập trung năm 2017 tại tỉnh Thừa Thiên Huế đến hết sáng ngày 16/6.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Làm việc với Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT tại phòng họp Sở (TP theo Giấy mời).
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 13/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Đi kiểm tra một số mô hình sản xuất Nông nghiệp với Ban Kinh tế ngân sách  HĐND tỉnh (phòng KHCNMT và HTQT cùng đi).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Đoàn công tác WB (phòng QLXDCT, KH-TC và BQLDA Ngành cùng dự).
- Anh Dũng: 14h Nghe báo cáo QHTL Nam sông Gianh tại Chi cục Thủy lợi.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Tối
- Anh Minh: 19h Dự Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tại Đài Truyền hình Quảng Bình.
Thứ 4
Ngày 14/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: 8h Dự Hội thảo tại Hội Nông dân tỉnh.
Chiều
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
15/06
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu tại huyện Bố Trạch (phòng KH-TC, Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Dự tiếp công dân phiên định kỳ tháng 6 của UBND tỉnh cả ngày (Thanh tra Sở cùng dự).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Ánh: Đi kiểm tra công tác QLBVR và PCCCR cùng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Họp Ban thường vụ Công đoàn Ngành NN&PTNT.
Thứ 6
Ngày 16/06
Sáng
- Anh Khoa: Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc với Chi cục Kiểm lâm (phòng TC-CB, KH-TC, VP Sở cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Dự Lễ khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”.
- Anh Lợi: 16h Dự Lễ trao cờ Tổ quốc cho 02 Nghiệp đoàn nghề cá Bảo Ninh và Hải Thành tại xã Bảo Ninh.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Tối
19h Lãnh đạo Sở dự Chương trình giao lưu văn nghệ Khối thi đua các ngành Kinh tế - Kỹ thuật năm 2017 tại Nhà hàng Luxe (15 Trần Quang Khải - Tp. Đồng Hới).
[Trở về]