Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 12/7 - 17/7 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 12/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết ngày 26/7.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 15h30 Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình công tác giải ngân nguồn vốn năm 2021 của các dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách Trung ương.
Thứ 3
Ngày 13/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị trực tuyến BCĐ Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
- Anh Hiệp: 8h Dự Diễn đàn Đối thoại phát triển địa phương 2021 tại Tỉnh ủy.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Họp Hội đồng Quỹ BVPTR.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 14/7
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021.
- Anh Lợi, Anh Hạp, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án Trạm biến áp 110kV Cam Liên.
Thứ 5
Ngày 15/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự họp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hạp: 8h30 Đi kiểm tra thực địa vị trí bãi đổ đất nạo vét công trình nạo vét cửa sông Lý Hoà cùng Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chiều
- Anh Minh: Đi kiểm tra các mô hình sản xuất vụ Hè Thu.
- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Họp tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Thứ 6
Ngày 16/7
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 5 năm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị trực tuyến “Giảis pháp phát triển ngành tôm năm 2021 và Triển khai Quyết định 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp BCĐ xây dựng Quy hoạch tỉnh.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Hiệp: Dự Hội thảo “Giải pháp giảm thiểu nguy cơ thái hóa đất sản xuất nông nghiệp” do Trường ĐH Nông lâm Huế tổ chức tại UBND huyện Lệ Thủy
Thứ 7
Ngày 17/7
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi)
[Trở về]