Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 13/01 - 17/01 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 13/01 đến ngày 17/01/2020)   

THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 13/01
Sáng
8h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị lấy phiếu đánh giá Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019 tại Hội trường tầng 6.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 14/01
Sáng
- Anh Khoa: Đi công tác Hà Nội cả ngày.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng cả ngày (phòng QLXDCT cùng đi).
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị người lao động năm 2020 tại Công ty TNHH MTV LCN Long Đại (phòng KH-TC cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 15/01
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 01 (Thanh tra Sở cùng dự).
Chiều
14h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường tầng 6.
Thứ 5
Ngày
16/01
Sáng
- Anh Khoa, Anh Lợi: Họp BQL Dự án Phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Dự Hội nghị kinh tế hợp tác tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Họp BCĐ Nông thôn mới tại UBND tỉnh.
- Anh Minh: Dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Hội trường tầng 6.
- Anh Lợi: Đi thăm ngư dân (Chi cục Thủy sản cùng đi).
Thứ 6
Ngày 17/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
[Trở về]