Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 13/11 - 17/11 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2017)  
                                                                                                                         
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 13/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại UBND tỉnh
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
13h30 Lãnh đạo Sở họp với Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư về xử lý công tác cán bộ tại Phòng họp Sở.
15h50 Lãnh đạo Sở gặp mặt các đồng chí nguyên là Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nghỉ hưu trong năm 2017 tại Phòng họp Sở.
Thứ 3
Ngày 14/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Chi cục Kiểm lâm.
- Anh Dũng:8h Làm việc với Ban Kinh tế ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh tại Phòng họp Sở.
- Anh Minh: Tham gia Đoàn giám sát của UB MTTQ VN tỉnh tại huyện Quảng Ninh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại BQL Rừng PH Nam Quảng Bình (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 15/11
Sáng
- Anh Khoa: Dự làm việc tại Tỉnh ủy về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Lở mồm long móng tại huyện Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Dự tiếp công dân phiên định kỳ tháng 11/2017 cả ngày.
- Anh Ánh: Đi kiểm tra thực hiện nông thôn mới ở một số xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 cùng UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Dũng: 15h30 Nghe báo cáo nhanh các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 6, khóa XII tại Hội trường Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Thứ 5
Ngày
16/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Tham gia Đoàn Giám sát của UB MTTQ VN tỉnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba.
- Anh Lợi:Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Họp BCĐ phát triển rừng tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Minh:Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi thẩm định tàu 47 (Tổ thẩm định cùng đi).
- Anh Ánh: Dự Hội nghị về giống cây lâm nghiệp tại Chi cục Kiểm lâm.
Thứ 6
Ngày 17/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Dự Hội nghị Tổng kết Khối thi đua Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2017 và ký kết giao ước năm 2018 tại tỉnh Hà Tĩnh đến hết ngày 18/11.
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan..
Chiều
Lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị dự Hội nghị triển khai sản xuất nông nghiệp 2018.
[Trở về]