Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 13/6 - 18/6 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 13/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
Thứ 3
Ngày 14/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: Đi kiểm tra thực địa để xác định hạng mục sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn đập tại 02 Hồ chứa nước Vực Tròn và Trung Thuần cả ngày (Phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
Chiều
- Anh Minh: Dự làm việc với Đoàn công tác Trung ương tại xã Tân Trạch.
- Anh Hạp: 14h Dự họp tại Chi cục PTNT.
Tối
- Anh Minh: 19h30 Dự Lễ báo công dâng Bác và Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 65 Năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình.
Thứ 4
Ngày 15/6
Sáng
- Anh Minh: Dự làm việc với Đoàn công tác của Chủ tịch nước tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: Đi kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng các mốc giới cho các đơn vị chủ rừng tại 02 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới đến hết ngày 16/6.
- Anh Nam: Dự Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: Dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc khu vực phía Bắc năm 2022.
- Anh Nam: 14h Báo cáo đề án nâng cao năng lực an toàn đập, hồ chứa nước tại UBND tỉnh.
Thứ 5
Ngày 16/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp rà soát lại các dự án chậm tiến độ tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: 14h Họp về xử lý tài sản của Cảng cá Nhật Lệ tại UBND tỉnh (BQL Cảng cá tham mưu).
Thứ 6
Ngày 17/6
Sáng
- Anh Minh, Anh Nam: Họp giao ban xây dựng cơ bản tại Phòng họp Sở (phòng QLXDCT phối hợp phòng KHTC chuẩn bị báo cáo, giấy mời các BQLDA, Chủ đầu tư thuộc Sở).
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh, Anh Hiệp: Làm việc với Trường Đại học Quảng Bình.
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục Thủy sản về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 (phòng KH-TC, QLCL NLSTS, TCCB, Thanh tra Sở cùng dự).
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 18/6
 
- Anh Minh: Tham gia khóa bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2022 đến hết ngày 19/6.
[Trở về]