Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 13/7 - 18/7 
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
13/7
Sáng
- Anh Minh, Anh Dũng, Anh Lợi: 8h30 Hội ý Lãnh đạo Sở.
- Anh Lợi: Họp BQLDA Phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
14/7
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VI của Hội Nông dân.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Dự Hội nghị BCH Đảng ủy khối mở rộng.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình thi công WB8.
Thứ 4
Ngày
 15/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: 8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 7 cả ngày (Thanh tra Sở cùng dự).
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra chống hạn tại thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch (Chi cục Thủy lợi liên hệ với địa phương và cùng đi).
Thứ 5
Ngày
16/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Đoàn công tác Bộ Tài chính tại UBND tỉnh (phòng KH-TC cùng dự).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội tại VNPT Quảng Bình.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình Dự án thủy lợi Rào Nan, WB8.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
17/7
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Bố Trạch, chống hạn và tiến độ thi công Dự án Thủy lợi Rào Nan ở thị xã Ba Đồn cùng UBND tỉnh (Chi cục Kiểm lâm, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp Dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng tại Phòng họp Sở (phòng KHTC, KHCNMT&HTQT, Chi cục PTNT cùng dự).
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày
18/7
 
- Anh Minh: Dự Hội nghị Chăn nuôi an toàn sinh học tại thành phố Huế (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi).

 

[Trở về]