Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 13/8 - 18/8 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 13/8 đến ngày 18/8/2018)                                                                 
   
                             
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 13/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Lợi: Nghỉ phép đến hết tuần.
Chiều
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
Thứ 3
Ngày 14/08
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Sơ kết tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Dự họp tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 15/08
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị gặp gỡ đối thoại với các chủ trang trại tại UBND tỉnh (Chi cục PTNT cùng dự và chuẩn bị tài liệu).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Dự tiếp công dân phiên định kỳ tháng 8 cả ngày (Thanh tra Sở, Chi cục Thủy sản cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa, Anh Dũng: Làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi về công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi tại Phòng họp Sở (Thành phần theo Giấy mời).
Thứ 5
Ngày
16/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết tuần.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Dự họp tại UBND tỉnh.
Thứ 6
Ngày 17/08
Sáng
- Anh Khoa: Thông qua quy hoạch các phòng của các Chi cục (phòng TC-CB làm Giấy mời).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h Làm việc với huyện Bố Trạch về xây dựng Nông thôn mới (phòng KH-TC, Văn phòng Điều phối NTM cùng dự và tham mưu Giấy mời).
Thứ 7
Ngày 18/08
 
- Anh Khoa: Đi công tác.
[Trở về]