Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 14/01 - 18/01 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 14/01 đến ngày 18/01/2019)    
                                         
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 14/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị công tác Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2019 tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: Nghỉ phép đến hết tuần.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thứ 3
Ngày 15/01
Sáng
- Anh Khoa: Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 18/01.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2019 tại Viettel Quảng Bình.
- Anh Ánh: 9h Họp bàn triển khai xây dựng Nông thôn mới tại UBND xã Trung Hóa (Văn phòng Điều phối NTM cùng dự).
Chiều
- Anh Minh: 13h30 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2019 tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 16/01
Sáng
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Sở Công thương.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
17/01
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chiều
- Anh Dũng: 14h Dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại UBND Tp.Đồng Hới.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 18/01
Sáng
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
[Trở về]