Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 14/02 - 19/02 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 14/02
Sáng
9h Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
Chiều
- Anh Minh, Anh Hạp: 14h Dự họp tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Anh Lợi:14h Họp góp ý TKBVTC Dự án Phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS.
- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 15/02
Sáng
- Anh Minh: 7h30 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 tại UBND tỉnh (Chi cục PTNT cùng dự)s.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp giải quyết đơn (Thanh tra Sở tham mưu).
Thứ 4
Ngày 16/02
Sáng
- Anh Minh, Anh Nam: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành (phòng QLXDCT cùng dự).
- Anh Lợi: 8h Dự Lễ ra quân khai thác đánh bắt hải sản năm 2022 tại xã Đức Trạch.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: Đi kiểm tra công trình tại huyện Bố Trạch (phòng QLXDCT cùng đi).
Thứ 5
Ngày 17/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Họp BCĐ Chuyển đổi số của ngành (Phòng KHCNMT&HTQT và Văn phòng Sở phối hợp chuẩn bị và tham mưu Giấy mời).
- Anh Hạp: 8h Làm việc với xã Mỹ Trạch về tình hình triển khai NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình MTQG XD Nông thôn mới cùng HĐND tỉnh.
- Anh Nam: 8h Dự Đại hội Đại biểu người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi.
Chiều
- Anh Minh, Anh Hạp: 14h Họp BCĐ Chương trình MTQG triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022 tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 18/02
Sáng
- Anh Minh, Anh Lợi : Đi kiểm tra cơ sở và làm việc với Trung tâm Giống thủy sản.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Nhà tài trợ phát triển rừng tại UBND tỉnh (Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
                     Dự Hội nghị trưc tuyến của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng chuẩn bị Giấy mời).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Dự Diễn đàn về “Phương pháp tiếp cận mới quản lý cảnh quan nông nghiệp bền vững” do Bộ NN&PTNT tổ chức (phòng KHCNMT&HTQT cùng dự)
Thứ 7
Ngày 19/02
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]