Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 14/10 - 18/10 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2019)                 
   
  
 \    
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 14/10
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
- Anh Minh: 7h30 Dự Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết về tấm gương Dân vận khéo năm 2019 tại Tỉnh ủy.
Chiều
- Anh Khoa: 13h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 14h Tham dự Diễn đàn Phụ nữ Khởi nghiệp năm 2019 tại Khách sạn Tân Bình.
- Anh Ánh: Nghỉ phép đến hết tuần.
Thứ 3
Ngày 15/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 8h Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10 (Thanh tra Sở cùng dự).
- Anh Lợi: Dự họp BCĐ Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại Hà Nội cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Minh: 14h Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM từ năm 2015-2018 tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 4
Ngày 16/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Dự họp các xã phấn đấu đạt Nông thôn mới năm 2019 tại UBND tỉnh (Văn phòng Điều phối NTM cùng dự và chuẩn bị báo cáo).
- Anh Dũng: 14h Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý III năm 2019 tại Sở Thông tin và Truyền thông.  
- Anh Lợi: Làm việc với tư vấn Dự án PHTTNLTS.
Thứ 5
Ngày
17/10
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và phát triển chăn nuôi an toàn sinh học bền vững tại Hà Nội và Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng Nông thôn mới tại tỉnh Nam Định đến hết tuần.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 9h Dự Lễ phát động “Chung tay vì người nghèo” và tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 tại Ủy ban MTTQ VN tỉnh.
- Anh Lợi: 8h Làm việc với Đoàn rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 2018 tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 18/10
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Viện quy hoạch thủy sản tại BQL Cảng cá QB.
[Trở về]