Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 14/12 - 19/12 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
14/12
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày
15/12
Sáng
- Anh Minh: Kiểm tra công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Tuyên Hóa cả ngày.
- Anh Dũng: 8h Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12 (Thanh tra Sở cùng dự).
- Anh Lợi: Đi công tác tại Hà Nội đến hết sáng ngày 16/12.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình kè Nhân Trạch, Sông Dinh, Sông Ba, Quảng Phú (phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
Thứ 4
Ngày
 16/12
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Họp Hội đồng đánh giá an toàn đập hồ Bàu Nhum (Chi cục Thủy lợi nắm thông tin về công trình: Thông số công trình, hạ du và cùng đi).
Thứ 5
Ngày
17/12
Sáng
- Anh Minh: Kiểm tra công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Họp thẩm định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở làm việc và một số hạng mục phụ trợ BQL Cảng cá QB tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Chiều
- Anh Dũng: Họp Hội đồng đánh giá an toàn đập hồ Kim Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (Chi cục Thủy lợi nắm thông tin về công trình: Thông số công trình, hạ du và cùng đi).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
18/12
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: 15h Dự Hội nghị Cộng tác viên Bản tin Nông nghiệp và PTNT năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư.
- Anh Lợi: Họp các ngành về tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg (Chi cục Thủy sản chuẩn bị nội dung).
Thứ 7
Ngày
19/12
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.

 

[Trở về]