Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 14/3 - 19/3 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 14/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với báo chí về công tác xúc tiến đầu tư.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 15/03
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Lợi: 14h30 Đi kiểm tra thực địa khu vực biển đề nghị giao của Công ty TNHH
XD Tổng hợp Thắng Lợi tại xã Bắc Trạch.
- Anh Hạp: 14h Họp giải quyết vướng mắc liên quan đến các dự án điện đầu tư trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh.
Thứ 4
Ngày 16/03
Sáng
- Anh Minh: Họp tháo gỡ vướng mắc của Dự án khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thủy tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.
Thứ 5
Ngày 17/03
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác Thống kê tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Đi kiểm tra các công trình hồ đập WB8 (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
Chiều
- Anh Minh: Đi kiểm tra cùng đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 18/03
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 7
Ngày 19/03
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]