Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 14/5 - 18/5 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 14/5 đến ngày 18/5/2018)                                                                 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 14/05
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Ban cán sự Đảng tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Tham gia Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h Dự họp tại UBND tỉnh (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 3
Ngày 15/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Tiếp công dân định kỳ phiên tháng 05/2018 cả ngày tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Minh: Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023 đến hết ngày 16/5.  
- Anh Ánh: Kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại BQL Rừng phòng hộ Long Đại (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Tối
- Anh Lợi: 18h30 Tham gia đón Đoàn công tác Trung ương tại Sân bay Đồng Hới (theo Giấy mời của UBND tỉnh).
Thứ 4
Ngày 16/05
Sáng
- Anh Dũng:8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: Làm việc với Đoàn công tác Trung ương về công tác đền bù sự cố môi trường biển cả ngày.
- Anh Ánh: 8h Kiểm tra thực tế hiện trường tại khu vực triển khai thực hiện Dự án FLC (thành phần theo Giấy mời).
Chiều
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
17/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh:Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự họp Tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại sự cố môi trường biển tại tỉnh Quảng Trị cả ngày .
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự Hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng về công tác dân vận tại Hội trường tầng 6.
- Anh Ánh: 14h Dự họp lấy ý kiến về việc bán đấu giá tài sản trên đất lâm nghiệp tại Công ty TNHH MTV LCN Long Đại.
Thứ 6
Ngày 18/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Kiểm tra dịch bệnh và công tác kiểm soát giết mổ tại 02 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại BQL Rừng phòng hộ Tuyên Hóa cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Lợi: Kiểm tra một số mô hình thủy sản (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư cùng đi và bố trí xe).
[Trở về]