Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 14/8 - 18/8 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 14/8 đến ngày 18/8/2017)   
                                                                   
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 14/08
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
- Anh Minh: Tham dự Hội nghị phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng đến hết ngày 15/8.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Họp tại Lâm trường Quảng Trạch (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 3
Ngày 15/08
Sáng
- Anh Khoa: Dự kiểm tra mô hình sản xuất tại huyện Bố Trạch cùng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 08/2017.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Lợi: 13h30 Dự Đại hội điểm Chi bộ Chi cục Thủy sản.
- Anh Dũng: Họp Ban chỉ huy diễn tập Phòng chống thiên tai thành phố Đồng Hới.
Thứ 4
Ngày 16/08
Sáng
- Anh Khoa, Anh Dũng, Anh Lợi: Dự Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống thiên tai năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 tại UBND tỉnh.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại huyện Lệ Thủy về đề xuất của BQL Rừng PH Động Châu (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Thứ 5
Ngày
17/08
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng dự, thông báo).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc về quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Văn phòng Điều phối XD NTM.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (Thanh tra Sở, Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: Làm việc tại huyện Lệ Thủy về công tác QLBVR và PCCCR (phòng KH-TC, TC-CB, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Thứ 6
Ngày 18/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA JICA2 và BQLDA BV & PT Rừng.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất tại 02 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp thẩm định hỗ trợ lãi suất thu mua tạm trữ hải sản (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng dự).
[Trở về]