Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 14/9 - 19/9 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
14/9
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
Thứ 3
Ngày
15/9
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 9 (Thanh tra Sở cùng dự).
Chiều
- Anh Minh: Đi công tác tại Hà Nội làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT đến hết ngày 17/9.
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phòng không nhân dân giai đoạn 2015 - 2020 tại UBND tỉnh.
Thứ 4
Ngày
 16/9
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Tham gia lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án phục hồi tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và NLTS tỉnh Quảng Bình cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 5
Ngày
17/9
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày
18/9
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với UBND huyện Lệ Thủy về BQL Rừng phòng hộ Động Châu (phòng TC-CB, KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình Hệ thống thủy lợi Rào Nan (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành, đơn vị thi công cùng đi).
Thứ 7
Ngày
19/9
 
- Anh Minh:  Đi kiểm tra sản xuất.
[Trở về]