Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 15/01 - 21/01/2018 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2018)    
                         
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 15/01
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
- Anh Lợi: Tiếp công dân phiên định kỳ tháng 01/2018 cả ngày.
- Anh Ánh: 8h Làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp tại Chi cục Kiểm lâm.
Chiều
- Anh Khoa: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Dũng: 14h30 Dự Hội nghị của Công ty TNHH KTCT Thủy lợi tại Mỹ Trung - xã Gia Ninh.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 16/01
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân tại 02 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc với Hội Thủy sản tỉnh.
- Anh Minh: Kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân tại thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch cả ngày (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc với Báo Thanh tra.
Thứ 4
Ngày 17/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Kiểm tra thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP tại Công ty CP Tư vấn & Đầu tư Long Giang Thịnh.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Sở Y tế.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Ánh: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Chi cục Kiểm lâm.
- Anh Minh: 16h Dự Lễ Khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
18/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục QLCL NLSTS.
Thứ 6
Ngày 19/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Hội Nông dân.
- Anh Ánh: Làm việc với xã Quang Phú về xây dựng Nông thôn mới (phòng KH-TC, Văn phòng Điều phối NTM cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự họp về Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tại UBND tỉnh.
- Anh Minh: Dự Hội nghị Tổng kết Công đoàn ngành NN&PTNT năm 2017.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 20/01
 
- Anh Khoa: 8h Dự Hội nghị Tổng kết của Công ty TNHH MTV LCN Long Đại.
- Anh Dũng: 7h30 Dự Đại hội Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh tại UBND tỉnh.
Chủ Nhật
Ngày 21/01
 
- Anh Lợi: Dự Đại hội Hội Thủy sản tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
[Trở về]