Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 15/10 - 19/10 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/2018)
                                                                                                           
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 15/10
Sáng
- Anh Khoa: Dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng tại Hội trường Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10.
Chiều
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
- Anh Lợi: Họp thẩm định đề xuất thực hiện các dự án tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thứ 3
Ngày 16/10
Sáng
- Anh Khoa:Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Dự Hội nghị “Tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng có sự tham gia của người dân” tại tỉnh Nghệ An cả ngày.
- Anh Minh: 8h30 Làm việc với Công ty TNHH STAR Nhật Bản tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: 8h Dự Lễ phát động Chương trình phối hợp về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 - 2020” tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa:15h Làm việc với Vụ Tài chính Bộ Nông nghiệp và PTNT tại BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h Họp Hội đồng thẩm định phương án trồng rừng thay thế của Công ty Trung Dương tại Phòng họp Sở.
Tối
- Anh Minh: 19h30 Dự Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018 tại Hội trường UBND tỉnh.
Thứ 4
Ngày 17/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Tổng cục Phòng chống thiên tai tại BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Dũng, Anh Minh:Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất cả ngày (Chi cục Thủy sản cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Kiểm tra sản xuất công nghệ cao và trồng rừng gỗ lớn tại huyện Bố Trạch (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT cùng đi).
Chiều
- Anh Khoa: Nghe báo cáo về Dự án Tăng trưởng xanh (Văn phòng làm Giấy mời).
- Anh Ánh: Nghiệm thu các mô hình hỗ trợ (phòng KH-TC, Chi cục PTNT cùng đi).
Thứ 5
Ngày
18/10
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự Hội nghị liên tịch thông qua các nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 của HĐND tỉnh.
- Anh Dũng,Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: 15h Dự triển khai Hội thao của Thanh tra Khối tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: Làm việc với BQL Cảng cá Quảng Bình (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 6
Ngày 19/10
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa:Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với xã Cự Nẫm về xây dựng Nông thôn mới cùng UBND tỉnh.
[Trở về]