Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 15/11 - 20/11 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 15/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc với Đoàn công tác của Nguyên Chủ tịch nước
- Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 16/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: 8h Dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026.
- Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Đi thăm mô hình nhà vượt lũ cùng Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước.
- Anh Lợi: Làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 17/11
Sáng
- Anh Minh: Đi thăm ngư dân tại xã Quảng Phúc cùng Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước.
- Anh Lợi, Anh Hạp, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
14h Lãnh đạo Sở làm việc với đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Thứ 5
Ngày 18/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự Đại hội Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: 8h Dự họp bàn công tác bàn giao các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn huyện Lệ Thủy.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp Hội đồng thẩm định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 19/11
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến phát triển sản xuất lạc thương phẩm theo chuỗi giá trị vùng Bắc Trung Bộ.
- Anh Lợi: Đi thăm ngư dân (Công đoàn Ngành, Chi cục Thủy sản cùng đi).
- Anh Hiệp: Dự Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 tại Trường Cao đăng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp QB.
- Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 20/11
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]