Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 15/3 - 20/3 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 15/3
Sáng
- Anh Minh: 8h Làm việc với Đoàn công tác Ban quản lý Trung Ương dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển ( FMCR) tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân định kỳ tháng 03/2021 cả ngày (Thanh tra Sở cùng dự).
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư tại UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 16/3
Sáng
- Anh Minh: 9h Làm việc Đoàn công tác Ban quản lý Trung ương Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: 8h Dự Hội nghị trực tuyến tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị liên tịch tại HĐND tỉnh.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: 14h Họp về việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác dân tộc năm 2021 tại UBND tỉnh.
Thứ 4
Ngày 17/3
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi).
- Anh Dũng: 8h Họp BCĐ Bồi thường GPMB Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và BCĐ Bồi thường GPMB DỰ án Đường dây 500KV mạch 3 tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi:  Họp BQL Dự án Phục hồi tái tạo HSTTS và NLTS.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh gđ 2021-2025 tại UBND tỉnh.
Thứ 5
Ngày 18/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục PTNT (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 6
Ngày 19/3
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất Đông Xuân (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 7
Ngày 20/3
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]