Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 15/4 - 19/4 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 15/4 đến ngày 19/4/2019)    
                                           
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 15/04
 
Nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương.
Thứ 3
Ngày 16/04
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 7h Đi thăm đồng đánh giá bộ giống lúa mới vụ Đông Xuân 2018 - 2019.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 04/2019.
Chiều
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
Thứ 4
Ngày 17/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Đi kiểm tra tình hình dịch rầy nâu tại huyện Lệ Thủy cả ngày (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Dự Hội nghị phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản năm 2017 và các biện pháp trọng tâm chống khai thác IUU tại các huyện, thành phố, thị xã đến hết ngày 19/4 (Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: Dự họp tại Tỉnh ủy.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Ánh: 14h Làm việc tại thành phố Đồng Hới về kinh tế tập thể.
Thứ 5
Ngày
18/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành về tiến độ các Dự án (phòng QLXDCT, KH-TC cùng dự).
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự làm việc với huyện Quảng Ninh cùng UBND tỉnh.
Thứ 6
Ngày 19/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại chốt kiểm dịch (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Xin nghỉ phép cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Dự Lễ Khánh thành Nhà máy hữu cơ tại Vĩnh Phúc đến hết ngày 20/4.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất (Trung tâm Giống thủy sản, Chi cục Thủy sản cùng đi và bố trí xe).
[Trở về]