Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 15/6/ - 20/6 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 15/6 đến ngày 20/6/2020)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
15/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc với Đoàn kiểm toán tại BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 6 cả ngày (Thanh tra Sở cùng dự).
Chiều
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
16/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 4
Ngày
 17/6
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp BCĐ tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp BQL Dự án Phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
18/6
Sáng
- Anh Minh: 8h30 Dự Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành tại Hội trường Sở.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 15h30 Họp các sở ngành về việc phân bổ kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày
19/6
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng và PCCCR (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 7
Ngày
20/6
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.
[Trở về]