Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 16/11 - 21/11 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
16/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 9h Làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học Thủy lợi cả ngày (phòng KH-TC, QLXDCT, Chi cục Thủy lợi cùng dự).
- Anh Lợi: Dự tiếp công dân cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Họp BCH Đảng bộ tỉnh.
Thứ 3
Ngày
17/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Công ty TNHH MTV LCN Long Đại cùng đ/c Bí thư Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Thủy sản cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 4
Ngày
 18/11
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác khắc phục lụt bão.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 30/2010/NĐ-CP tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
19/11
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng chống mưa lũ lịch sử trong tháng 10/2020 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp BQL Dự án Phục hồi tái tạo HSTTS và NLTS.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
20/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh:  Dự Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 7
Ngày
21/11
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác khắc phục lụt bão.
[Trở về]