Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 16/12 - 20/12 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2019)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 16/12
Sáng
- Anh Khoa, Anh Dũng: 8h Dự thông qua hồ sơ Đại hội các Chi bộ tại Phòng họp Sở.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12 cả ngày (Thanh tra Sở cùng dự).
Chiều
15h Lãnh đạo Sở hội ý công tác.
Thứ 3
Ngày 17/12
Sáng
8h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Dự Lễ Tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 18/12
Sáng
- Anh Khoa: Dự chỉ đại Đại hội Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Đi cơ sở.
- Anh Minh: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư.
Thứ 5
Ngày
19/12
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị khởi động Dự án FMCR đến hết ngày 21/12.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự làm việc với đ/c Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy.
Chiều
- Anh Minh: Dự họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh tại UBND tỉnh.
Thứ 6
Ngày 20/12
Sáng
- Anh Dũng: Dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trung tâm Nước sạch và VSMTNT.
- Anh Minh: 7h30 Dự Lễ viếng và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc.
                     8h Dự gặp mặc cán bộ, công chức xã Quảng Sơn đang làm việc tại Đồng Hới tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trung tâm Giống thủy sản.
Chiều
- Anh Dũng: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Trung tâm Nước sạch và VSMTNT.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Trung tâm Giống thủy sản.
[Trở về]