Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 16/4 - 20/4 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 16/04
Sáng
- Anh Khoa, Anh Dũng, Anh Lợi: Tham gia Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình tại Chiềng Mai - Thái Lan đến hết ngày 16/4.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Anh Ánh: Làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đến hêt sáng ngày 17/4.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp thông qua dự kiến phân bổ vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 tại UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 17/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 8h Dự họp về thống nhất kế hoạch phối hợp thực hiện năm 2018 tại BQL Dự án SRDP.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 14h Làm việc với UBND thị xã Ba Đồn về triển khai xây dựng Dự án Rào Nan.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 18/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 7h30 Tham dự Chương trình Tiếp sức người nghèo vùng thiên tai tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra nuôi trồng thủy sản cả ngày (Chi cục Thủy sản cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: 8h Dự họp BCĐ Phát triển kinh tế tập thể tỉnh tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Thông qua mô hình liên kết (Thành phần theo Giấy mời, phòng KH-TC chuẩn bị nội dung và tham mưu Giấy mời).
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
19/04
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Dự Đại hội Hội Nông dân huyện Quảng Ninh.
Chiều
- Anh Khoa: Đi kiểm tra phục hồi môi trường các Dự án khai thác Titan tại huyện Lệ Thủy cùng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: 14h Dự Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Ngành Xây dựng tại Khách sạn Mường Thanh Luxury.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai các nội dung quản lý mới tại BQL Cảng cá Sông Gianh (phòng KH-TC, Thanh tra Sở, Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: Dự Hội thảo tham vấn xây dựng Đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại huyện Bố Trạch (Chi cục PTNT cùng dự và bố trí xe).
Thứ 6
Ngày 20/04
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp tại Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự Lễ ký kết phối hợp kiểm tra EU với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, các huyện tại Phòng họp Sở (Thanh tra Sở, Chi cục Thủy sản cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]