Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 16/7 - 21/7 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 16/7 đến ngày 21/7/2018)                                                                 
                             
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 16/07
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
- Anh Lợi: 8h Tiếp công dân định kỳ phiên tháng 07/2018.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Dũng: 14h Họp thống nhất phương án thiết kế các hạng mục công trình thuộc Dự án WB8 tại Phòng họp Sở.
- Anh Minh, Anh Ánh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 17/07
Sáng
- Anh Khoa, Anh Dũng, Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai công tác PCTT và TKCN năm 2018 tại UBND tỉnh.
- Anh Minh: Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Dũng: Dự họp thông qua Đề án nước sạch (phòng KH-TC, phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi,Trung tâm Nước sạch và VSMTNT cùng dự).
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Ánh: Dự Hội thảo lịch sự Đảng bộ xã Lương Ninh.
Thứ 4
Ngày 18/07
Sáng
Lãnh đạo Sở dự Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị TW 7 Khóa XII tại Hội trường Tỉnh ủy cả ngày.
Chiều
 
Thứ 5
Ngày
19/07
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: 8hDự làm việc tại UBND tỉnh.
- Anh Minh: 8h30 Làm việc với Dự án SRDP tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT, Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 8h Dự Hội thảo thông qua Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, phòng KHCNMT&HTQT, Chi cục PTNT cùng dự).
Chiều
- Anh Dũng: Kiểm tra công trình Đồng Mười và công tác an toàn hồ đập huyện Quảng Trạch (phòng KH-TC, phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi cùng đi, Văn phòng làm Giấy mời).
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục Thủy sản (Phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 6
Ngày 20/07
Sáng
Lãnh đạo Sở họp thông qua các Đề án về tổ chức (phòng TC-CB tham mưu thành phần và nội dung).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 14h30 Dự Đại hội Hội kế toán và kiểm toán Quảng Bình.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 7
Ngày 21/07
 
- Anh Khoa: 8h30 Dự Đón nhận Huân chương tại Công ty Sông Gianh.
[Trở về]