Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 16/8 - 21/8 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 16/8
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: 8h Dự Hội nghị trực tuyến phát triển kinh tế khu vực biên giới tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày 17/8
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra hồ Bưởi Rỏi, Cây Bốm (phòng QLXDCT cùng đi)
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Làm việc với Chi bộ Chi cục Trồng trọt và BVTV (Tổ Kiểm tra của Đảng ủy Sở cùng dự).
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh, Anh Hạp: 14h Họp Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 18/8
Sáng
- Anh Minh: 8h30 Dự Hội nghị trực tuyến Lập quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: Làm việc với Chi bộ Chi cục Thủy sản (Tổ Kiểm tra của Đảng ủy Sở cùng dự).
- Anh Hạp: 8h Họp Ban chỉ đạo Cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: 14h Làm việc với thị xã Ba Đồn cùng đ/c Chủ tịch UBND tỉnh.
- Anh Hiệp: 14h Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh tại UBND tỉnh.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày 19/8
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp triển khai Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh (phòng QLCL NLSTS tham mưu).
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở dự Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở.
Thứ 6
Ngày 20/8
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị Tỉnh ủy.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 21/8
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]