Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 17/01 - 22/01 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 17/01
Sáng
8h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị cốt cán lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: 8h30 Dự Hội nghị  kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021 tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Công đoàn ngành NN&PTNT tại Hội trường tầng 6.
Thứ 3
Ngày 18/01
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Công ty CP Tập đoàn FLC.
- Anh Lợi: 8h30 Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hạp: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 tại Công an tỉnh.
- Anh Hiệp: 14h Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 tại UBND tỉnh.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 19/01
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh QB.
- Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh:  Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày 20/01
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng và thăm các Trạm bảo vệ rừng tại Lâm trường Quảng Ninh cả ngày (Chi cục Kiểm lâm cùng đi).
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Tối
- Anh Minh: 19h Dự Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại xã Trường Sơn.
Thứ 6
Ngày 21/01
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: Họp Hội đồng thẩm định sản phẩm OCOP cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 15h Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 Khối thi đua các ngành Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thứ 7
Ngày 22/01
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng (Chi cục Kiểm lâm cùng đi).
[Trở về]