Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 17/2 - 22/2 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 17/02 đến ngày 22/02/2020)   
                                                                                                     
 
   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 17/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 02 cả ngày (Thanh tra Sở cùng dự).
- Anh Ánh: Nghỉ phép đến hết tuần.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày 18/02
Sáng
- Anh Minh: Đi công tác tại Hà Nội dự Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Lê Minh Ngân cả ngày.
- Anh Dũng: 8h Làm việc với Huyện ủy Tuyên Hóa cùng đ/c Bí thư Tỉnh ủy (phòng KH-TC cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất (Chi cục Thủy sản cùng đi).
Thứ 4
Ngày 19/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp BQLDA Phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS.
Chiều
- Anh Minh: Họp Ban chỉ đạo Nông thôn mới tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
20/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT cùng dự).
- Anh Dũng: Làm việc với Chi cục Thủy lợi về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 (phòng KH-TC cùng dự).
- Anh Lợi: Họp Văn phòng IUU tại Phòng họp Sở.
Thứ 6
Ngày 21/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh, Anh Dũng: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Lợi: Làm việc với các đơn vị lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại Phòng họp Sở (Chi cục Thủy sản tham mưu).
Thứ 7
Ngày 22/02
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi).
[Trở về]