Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 17/5 - 21/5 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 17/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày 18/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự công bố Quyết định thanh tra tại Chi cục Thủy sản.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp các sở, ngành liên quan về rà soát việc thực hiện các dự án của FLC tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 19/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Đi kiểm tra tình hình thu hoạch vụ Đông Xuân và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại huyện Lệ Thuỷ cùng UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Họp về hỗ trợ cơ sở kinh doanh khắc phục khó khăn do ảnh hưởng lũ lụt tại Cảng cá Nhật Lệ tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC tham mưu, BQL Cảng cá QB cùng dự).
Thứ 5
Ngày 20/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày..
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình Rào Nan (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi và mời Nhà thầu cùng làm việc).
- Anh Lợi: 14h Họp Hội đồng thẩm định Chương trình khuyến nông tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại UBND tỉnh (phòng KHCNMT&HTQT, Trung tâm KN-KN cùng dự).
Thứ 6
Ngày 21/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Họp Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: 14h Đi kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng đ/c Chủ tịch UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
[Trở về]