Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 17/6 - 21/6 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 17/6 đến ngày 21/6/2019)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 17/06
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 6 cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 14h Dự họp tại Sở Giao thông vận tải.
- Anh Minh: 14h Dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh tại UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 18/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành về tình hình Dự án Rào Nan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi cùng UBND tỉnh cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Dự họp tại Sở Tài chính (phòng KH-TC cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với UBND tỉnh về Dự án Rào Nan.
- Anh Lợi: 14h30 Dự làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài chính tại Sở Tài chính.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 19/06
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra xử lý vướng mắc Dự án WB8 tại huyện Lệ Thủy.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Dự họp BCH Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình (phòng QLXDCT cùng đi).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
20/06
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị trực tuyến công tác phòng chống thiên tai.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc với xã Phong Hóa về xây dựng Nông thôn mới (Văn phòng Điều phối NTM tham mưu mời các thành phần).
Chiều
- Anh Khoa, Anh Ánh: 14h Nghe báo cáo Dự án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong tại Phòng họp Sở (theo Giấy mời).
- Anh Dũng: Kiểm tra chống hạn tại huyện Bố Trạch (Chi cục Thủy lợi cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 21/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Công ty TNHH MTV LCN Long Đại về quản lý bảo vệ rừng (Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị Tổng kết Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP) tỉnh Quảng Bình tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]