Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 17/7 - 21/7 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 17/7 đến ngày 21/7/2017)   
                              
                      
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 17/07
Sáng
- Anh Khoa, Anh Dũng: Họp thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tại Phòng họp Sở.
- Anh Minh: Dự diễn tập Khu vực phòng thủ tại thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch cả ngày.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra tình hình tàu cá sau bão số 2.
- Anh Ánh: 8h Dự tiếp công dân phiên định kỳ tháng 7/2017 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 14h Dự Hội nghị thông qua đồ án quy hoạch thị xã Ba Đồn (phòng KH-TC cùng dự).
- Anh Lợi: 14h30 Làm việc với đoàn Kiểm toán Nhà nước tại UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 18/07
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 8h Dự họp tại Sở Khoa học và Công nghệ (phòng KHCNMT&HTQT cùng dự).
- Anh Minh: Kiểm tra tình hình sản xuất sau mưa bão (Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Họp HĐND huyện Quảng Ninh cả ngày.
Chiều
14h Lãnh đạo Sở họp thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn thuộc Sở.
Thứ 4
Ngày 19/07
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Chi cục Kiểm lâm về công tác bảo vệ rừng.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Họp Hội đồng bồi thường sự cố môi trường biển tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc với Chi cục Thủy lợi về phương án PCLB tại các hồ chứa của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi (Chi cục Thủy lợi chuẩn bị ý kiến và thông báo cho Công ty, Lãnh đạo Chi cục và các phòng liên quan cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h30 Họp xử lý bồi thường GPMB Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Khe Môn của Công ty TNHH MTV Chua Me Đất tại huyện Bố Trạch (Phòng KH-TC cử lãnh đạo cùng dự).
Thứ 5
Ngày
20/07
Sáng
Lãnh đạo Sở dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Hội trường Tỉnh ủy cả ngày.
- Anh Ánh: 8h30 Làm việc với đoàn công tác của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục PTNT cùng dự).
Chiều
 
Thứ 6
Ngày 21/07
Sáng
- Anh Khoa: 8h30 Dự bàn giao công trình nước sạch tại xã Sơn Thủy.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: 14h30 Họp BCH Đảng ủy Sở.
- Anh Lợi: Làm việc với BQL Cảng cá Sông Gianh (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng dự).
[Trở về]