Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 17/9 - 22/9 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 17/9 đến ngày 22/9/2018)
                                                                                                           
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 17/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân phiên định kỳ tháng 9 cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 18/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Đi kiểm tra mô hình trồng cây bản địa tại huyện Minh Hóa cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi).
Chiều
- Anh Khoa, Anh Dũng: Làm việc với Thị ủy Ba Đồn về Dự án Rào Nan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 19/09
Sáng
- Anh Khoa: Đi kiểm tra mô hình công nghệ cao.
- Anh Dũng: 8h Dự Hội thảo khoa học về địa chất công trình tại Khách sạn Mường Thanh cả ngày.
- Anh Minh: Dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 đến hết ngày 20/9.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y về tình hình dịch bệnh.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra mô hình quản lý chất lượng NLSTS (phòng KH-TC, Chi cục QLCL NLSTS cùng đi và bố trí xe).
Thứ 5
Ngày
20/09
Sáng
- Anh Khoa: Dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất cả ngày (Chi cục Thủy sản, Trung tâm Giống thủy sản cùng đi).
- Anh Ánh: Nghỉ phép đến hết tuần.
Chiều
 
Thứ 6
Ngày 21/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với UBND tỉnh về xây dựng Nông thôn mới (Văn phòng Điều phối NTM cùng dự và chuẩn bị báo cáo).
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 22/09
 
- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai, quán triệt một số quy định về quản lý tàu xa bờ tại Chi cục Thủy sản.
[Trở về]