Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 18/01 - 23/01 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 18/01
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Trung tâm Giống vật nuôi.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Tham dự phỏng vấn của VTV1 về chương trình vươn khơi bám biển.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư.
Thứ 3
Ngày 19/01
Sáng
- Anh Minh: Dự họp về kinh phí hỗ trợ lũ lụt tại Sở Tài chính (phòng KH-TC cùng dự).
- Anh Dũng: 8h30 Dự họp Hội đồng đánh giá kết quả phân loại chính quyền cơ sở năm 2020 tại Sở Nội vụ.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Thanh tra tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Công ty TNHH MTV LCN Long Đại.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 20/01
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
14h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021 tại Hội trường Sở.
Thứ 5
Ngày
21/01
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 22/01
Sáng
- Anh Minh: Họp BCĐ phát triển rừng tỉnh về công tác bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán và kế hoạch phát triển rừng năm 2021.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Họp BQL Dự án Phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh  Lợi: Làm việc với BQL Cảng cá QB về việc di dời Cảng cá Nhật Lệ.
Thứ 7
Ngày 23/01
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]