Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 18/10 - 23/10 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 18/10
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn tỉnh cùng Chủ tịch UBND tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: Đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão cùng UBND tỉnh cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: 14h Làm việc với Đoàn kiểm tra ISO của Sở Khoa học và Công nghệ.
Thứ 3
Ngày 19/10
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp rà soát tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: 8h30 Dự Hội thảo trực tiếp và trực tuyến Tham vấn chính sách và Ra mắt bộ ấn phẩm “Bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu”.
- Anh Hạp: 8h Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tại UBND tỉnh.
- Anh Nam: Đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão cùng Đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống thiên tai cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 20/10
Sáng
- Anh Minh: 9h Dự Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Nam: Làm việc với Chi cục Thủy lợi (phòng KH-TC, QLXDCT cùng dự).
Thứ 5
Ngày 21/10
Sáng
- Anh Minh: Kiểm tra công tác khôi phục sản xuất sau lụt cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: Đi kiểm tra mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi).
- Anh Hạp: 8h Dự họp thẩm tra các Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII.
Chiều
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 22/10
Sáng
- Anh Minh: Họp trực tuyến Bộ Nông nghiệp và PTNT về Dự án FMCR.
- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: 8h Đi kiểm tra hiện trường một số dự án, công trình đang triển khai thi công (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
Chiều
- Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 tại UBND tỉnh.
- Anh Hiệp: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu nguy cơ thoái hóa đất nông nghiệp tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 23/10
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]