Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 18/11 - 22/11 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2019)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 18/11
Sáng
- Anh Khoa: Dự làm việc với BCS Đảng UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp tại Hà Nội đến hết ngày 19/11.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 19/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Ban Tôn giáo tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề tình hình thực hiện cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 tại HĐND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 20/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Thành ủy Đồng Hới.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc với BQL Cảng cá Quảng Bình (phòng KHTC, Chi cục Thủy sản, Chi cục QLCL NLSTS cùng dự).
Thứ 5
Ngày
21/11
Sáng
- Anh Khoa: 8h30 Dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua Khối Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Trung Bộ năm 2019 tại Quảng Trị đến hết ngày 22/11.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất (Chi cục Thủy sản cùng đi và bố trí xe).
Thứ 6
Ngày 22/11
Sáng
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
[Trở về]