Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 18/3 - 22/3 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 18/03 đến ngày 22/03/2019)    
               
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 18/03
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Họp Ban chỉ đạo phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc với Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng Sản tại miền Trung - Tây Nguyên tại Tỉnh ủy.
Thứ 3
Ngày 19/03
Sáng
- Anh Khoa: 9h Làm việc với Chi cục Thủy lợi về ổn định tổ chức.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Kiểm tra mô hình trồng cây Jatropha và Công ty CP Chăn nuôi Hòa Phát (phòng KHCNMT & HTQT cùng đi).
- Anh Ánh: Làm việc tại huyện Minh Hóa về trồng rừng thay thế cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 14h30 Họp bàn giải quyết khai thác nước mặt hồ Bàu Sen, xã Quảng Phương tại UBND huyện Quảng Trạch (Chi cục Thủy lợi cùng dự và bố trí xe).
- Anh Minh: Làm việc với Công ty TNHH XNK Dalu Surimi về việc thành lập Công đoàn Cơ sở.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nuôi trồng thủy sản năm 2019 tại huyện Quảng Ninh (Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản cùng dự và bố trí xe).
Thứ 4
Ngày 20/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành về phương án đối thoại.
- Anh Dũng: 8h Dự họp tại Sở Nội vụ.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự họp thẩm định cải hoán tàu cá tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: 9h Làm việc với xã Lâm Thủy cùng UB MTTQ VN tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự Hội nghị giao ban Kinh tế - Xã hội quý I tại Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Dự Hội nghị BCH Công đoàn Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nuôi trồng thủy sản năm 2019 tại thị xã Ba Đồn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản cùng dự và bố trí xe).
Thứ 5
Ngày
21/03
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra một số mô hình truy xuất nguồn gốc sản phẩm cả ngày (Chi cục QLCL NLSTS cùng đi).
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc tại thành phố Đồng Hới về trồng rừng thay thế.
Chiều
- Anh Dũng: Kiểm tra công trình BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nuôi trồng thủy sản năm 2019 tại huyện Bố Trạch (Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản cùng dự và bố trí xe).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 22/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc với Chi cục Trồng trọt và BVTV.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Báo cáo Phương án đối thoại với UBND tỉnh.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp bàn về thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg tại Phòng họp Sở.
[Trở về]