Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 18/5 - 22/5 
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
(Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020)   
 
                        
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
18/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
Thứ 3
Ngày
19/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: 8h30 Dự công bố QĐ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai tại UBND huyện Minh Hóa.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Chiều
- Anh Dũng: 14h30 Họp xử lý các vướng mắc trong công tác Giải phóng mặt bằng thi công Hồ chứa nước Cây Bốm, Bưởi Rỏi tại UBND xã Quảng Hợp (phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi, BQLDA ĐTXD Ngành cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
 20/5
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp Tổ thẩm định chính sách hỗ trợ theo Quyết đinh 48 tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
21/5
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.
- Anh Dũng: 8h30 Dự công bố QĐ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai tại UBND huyện Tuyên Hóa.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh, Anh Dũng: 14h30 Đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án hệ thống thủy lợi Rào Nan và làm việc với thị xã Ba Đồn cùng UBND tỉnh.
Thứ 6
Ngày
22/5
Sáng
- Anh Minh, Anh Dũng, Anh Lợi: Họp chuẩn bị một số nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Minh: 14h Đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Bố Trạch cùng UBND tỉnh
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Kiểm tra công tác hoạt động khai thác hải sản theo IUU tại Cảng cá QB.

 

[Trở về]