Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 18/9 - 22/9 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2017)  
                                                                                                           
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 18/09
Sáng
- Anh Khoa: Dự làm việc tại UBND tỉnh về báo cáo thiệt hại do bão số 10.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến hết ngày 29/9.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Sở Tài chính về phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 10.
Thứ 3
Ngày 19/09
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác của ngành.
- Anh Ánh: Kiểm tra thiệt hại và công tác khắc phục sau bão số 10 tại huyện Minh Hóa (theo Giấy mời).
Chiều
- Anh Khoa: Kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 10.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Kiểm tra thiệt hại và công tác khắc phục sau bão số 10 tại huyện Tuyên Hóa (theo Giấy mời).
Thứ 4
Ngày 20/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT cùng đi và thông báo).
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 8h Dự Hội nghị công khai Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Chiều
Lãnh đạo Sở dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Sở NN và PTNT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Hội trường Sở.
Thứ 5
Ngày
21/09
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 10.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Kiểm tra thiệt hại và công tác khắc phục sau bão số 10 tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn cả ngày (theo Giấy mời).
Chiều
- Anh Khoa: Đi công tác tại Hà Nội để làm việc với các Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính đến hết ngày 23/9.
- Anh Lợi: Dự Đại hội Chi bộ Cảng cá Nhật lệ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Thứ 6
Ngày 22/09
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Kiểm tra thiệt hại và công tác khắc phục sau bão số 10 tại huyện Bố Trạch (theo Giấy mời).
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc với UBND thị xã Ba Đồn về cơ sở hạ tầng nghề cá (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]