Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 19/11 - 23/11 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
(Từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018)
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 19/11
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác.
Chiều
- Anh Khoa: Dự làm việc với Đoàn công tác TW về Dự án JICA2.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Hội Thủy sản QB.
- Anh Minh: Họp Hội đồng đánh giá các Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi.
Thứ 3
Ngày 20/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự họp tại UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Dự Hội nghị công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2018 tại thành phố Đồng Hới và VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tại Khách sạn Mường Thanh.
Chiều
- Anh Khoa: Đón các Đoàn đại biểu các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Bắc Trung Bộ.
- Anh Dũng: Dự họp tại Sở Xây dựng.
- Anh Minh: Đi thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong tỉnh cùng Đoàn đại biểu các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Bắc Trung Bộ.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 15h Dự họp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (phòng KH-TC cùng dự).
Tối
18h Lãnh đạo Sở dự giao lưu các Đoàn đại biểu Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Bắc Trung Bộ tại Khách sạn Vĩnh Hoàng.
Thứ 4
Ngày 21/11
Sáng
Lãnh đạo Sở dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2018 và ký giao ước thi đua năm 2019 của Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Bắc Trung Bộ tại Khách sạn Vĩnh Hoàng.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với xã Quảng Sơn về Dự án Rào Nan.
- Anh Dũng: 14h Kiểm tra và làm việc với UBND huyện Quảng Ninh về công tác chống hạn (phòng KH-TC, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng dự).
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất (Chi cục Thủy sản cùng đi và bố trí xe).
Thứ 5
Ngày
22/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Họp bàn chính sách năm 2019 tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục PTNT cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Dự kiến thông qua chính sách nông nghiệp năm 2019 (phòng KH-TC chuẩn bị).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 23/11
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại huyện Minh Hóa cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Ký kết phối hợp kiểm tra kiểm soát với BCH Bộ đội biên phòng tỉnh (Thanh tra Sở, Chi cục Thủy sản cùng dự).
[Trở về]