Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 19/3 - 24/3 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 19/03 đến ngày 24/03/2018)    

THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 19/03
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
Chiều
- Anh Khoa: 15h30 Dự họp về quy hoạch sân golf Bảo Ninh tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 14h Dự họp về cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (phòng TC-CB, Trung tâm Giống thủy sản, Trung tâm Giống vật nuôi cùng dự).
- Anh Ánh: 14h Dự họp về cho thuê dịch vụ môi trường rừng tại Thung lũng Sinh Tồn của BQL vườn Quốc gia PN-KB tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Thứ 3
Ngày 20/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc với Viện Quy hoạch và đơn vị lắp đặt thiết bị Movimar (Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: 9h Làm việc với Đoàn khảo sát của VP UNESCO tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Dự họp tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Kiểm tra rừng bị thiệt hại tại Lâm trường Đồng Hới (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Thứ 4
Ngày 21/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Dũng: 8h Dự Hội nghị tổng kết Dự án “Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng tại tỉnh QB” giai đoạn 2015 - 2018 tại Khách sạn Mường Thanh.
- Anh Minh: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh và KS giết mổ tại 02 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Thanh tra tỉnh về Kết luận thanh tra công tác đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển.
Thứ 5
Ngày
22/03
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra một số cơ sở sản xuất theo chuỗi An toàn vệ sinh thực phẩm (Chi cục QLCL NLSTS cùng đi và thông báo).
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại BQL Rừng PH Nam Quảng Bình.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 23/03
Sáng
- Anh Khoa, Anh Minh: Làm việc về liên kết SX tại trại Phương Hạ (phòng KH-TC, KHCNMT & HTQT, Trung tâm KN-KN cùng dự).
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nuôi trồng Thủy sản năm 2018 (phòng KH-TC, KHCNMT & PTNT, Thanh tra Sở, Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 24/03
 
- Anh Dũng: 7h30 Dự Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Trung cấp Kinh tế QB.
                                                             
[Trở về]