Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 19/7 - 24/7 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 19/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết ngày 26/7.
- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp thẩm định nội dung xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các Dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: 14h Họp triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 tại UBND tỉnh.
- Anh Hạp: Làm việc với Chi cục Phát triển nông thôn.
Thứ 3
Ngày 20/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Họp Hội đồng khoa học xây dựng Đề án quỹ gen tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Lợi: Tham gia diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Minh Hóa năm 2021 đến hết tuần.
- Anh Hiệp: 13h30 Dự bàn giao thuốc, vật tư y tế và tổ chức tập huấn kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò cho tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào tại Cửa khẩu Cha Lo.
Thứ 4
Ngày 21/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 15h30 Họp sắp xếp tổ chức bộ máy Ban quản lý Dự án ĐTXD Ngành Nông nghiệp và PTNT tại Sở Nội vụ.
Thứ 5
Ngày 22/7
Sáng
- Anh Minh: 8h30 Dự Hội thảo trực tuyến Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chi cục Thủy lợi phối hợp với Văn phòng chuẩn bị phòng họp, tài liệu).
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 23/7
Sáng
- Anh Minh, Anh Hạp: 8h Họp Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tại UBND tỉnh.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Làm việc với Trung tâm KN-KN và kiểm tra một số mô hình khuyến nông (phòng KH-TC, KHCNMT & HTQT cùng dự).
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 24/7
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]