Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 19/8 - 23/8 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 19/8 đến ngày 23/8/2019)   
  
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 19/08
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
- Anh Minh: Dự Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung tại tỉnh Bình Định đến hết ngày 21/8.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với các đơn vị về giống mới.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 20/08
Sáng
- Anh Khoa: 7h30 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tại Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Kiểm tra rừng chuyển đổi tại Công ty TNHH MTV LCN Long Đại (phòng KH-TC cùng đi).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Giám đốc Công an tỉnh.
- Anh Dũng: Kiểm tra thi công công trình Khe Cừa và Cơn Ruộng (phòng QLXDCT cùng đi, BQLDA ĐTXD Ngành mời nhà thầu và chuẩn bị báo cáo).
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 4
Ngày 21/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình về bảo vệ rừng (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Chiều
- Anh Dũng: Kiểm tra thi công công trình Phú Vinh và Cảng cá Nhật Lệ (phòng QLXDCT cùng đi, BQLDA ĐTXD Ngành mời nhà thầu và chuẩn bị báo cáo).
- Anh Lợi: Đi thăm ngư dân bị mất tích (Chi cục Thủy sản, Công đoàn Ngành cùng đi).
- Anh Ánh: 14h Họp về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các dự án đầu tư của Tập đoàn FLC trên địa bàn 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Thứ 5
Ngày
22/08
Sáng
- Anh Khoa: 8h30 Khảo sát mỏ đất tại Hồ Thanh Sơn.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Tham gia Hội đồng xét duyệt đề tài khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW tại Tỉnh ủy.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự họp với Thường trực Tỉnh ủy về danh mục Dự án Formosa.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với các Dự án lâm nghiệp (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Thứ 6
Ngày 23/08
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với Chi cục PTNT về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) (phòng KH-TC cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự họp BCS Đảng UBND tỉnh.
- Anh Lợi: 14h30 Dự Hội nghị phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan đến cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]