Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 20/11 - 24/11 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2017)  
                                                                                                                         
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 20/11
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
Chiều
- Anh Khoa: Dự công bố Quyết định thanh tra tại BQL Cảng cá Sông Gianh.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 14h Làm việc với Công ty Cổ phần TV và ĐT Long Giang Thịnh (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT cùng đi).
- Anh Lợi: Họp các ngành về bến cá Hòn La (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng dự).
Thứ 3
Ngày 21/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Chi cục Kiểm lâm về công tác cán bộ (phòng TC-CB cùng dự).
- Anh Dũng, Anh Lợi:Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Dự Hội thảo Dự án SRDP cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Kiểm tra đê kè sạt lở tại kè sông Dinh và kè Hải Thành (phòng QLXDCT, Chi cục Thuỷ lợi cùng đi, bố trí xe và mời địa phương tham gia).
- Anh Lợi: Làm việc với BQL Cảng cá Sông Gianh về rà soát việc sử dụng mặt bằng cảng (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản, Chi cục QLCL NLSTS cùng dự).
Thứ 4
Ngày 22/11
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 5
Ngày
23/11
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra triển khai sản xuất vụ Đông Xuân tại huyện Lệ Thủy cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh:8hDự Hội nghị biểu dương Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017 tại Hội Nông dân tỉnh.
- Anh Lợi:Dự Hội nghị Tổng kết khai thác vụ cá Nam năm 2017 và Kế hoạch triển khai vụ các Bắc năm 2017 - 2018 tại tỉnh Thanh Hóa đến hết ngày 24/11.
- Anh Ánh: 9h Dự Lễ khánh thành, bàn giao nhà cho các hộ đồng bào dân tộc thuộc xã Lâm Hóa và Thanh Hóa do UB MTTQ VN tỉnh tổ chức.
Chiều
- Anh Minh: Kiểm tra công tác chống dịch tại thị xã Ba Đồn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 24/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Tham gia Hội thi Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2017 của Khối Thi đua các ngành Kinh tế - Kỹ thuật tại Sở Tài nguyên và Môi trường cả ngày.
Chiều
 
[Trở về]