Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 20/12 - 25/12 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 20/12
Sáng
- Anh Minh: Dự họp tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: 8h Dự Hội nghị thẩm định Dự án thành phần tại Phòng họp Sở (phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi dự).
Chiều
14h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị thông báo kết luận giám sát của Đoàn giám sát 300 Tỉnh ủy tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: Đi công tác Hà Nội đến hết ngày 21/12.
- Anh Hạp: 14h Dự họp tại Tỉnh ủy.
Thứ 3
Ngày 21/12
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Đón Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Anh Nam: 13h45 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn giai đoạn 2015-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025
Thứ 4
Ngày 22/12
Sáng
- Anh Minh: 9h Dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh, an toàn thực phẩm tại UBND tỉnh.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hạp: 14h Làm việc với Đoàn Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại UBND tỉnh.
- Anh Nam: 14h Dự Hội nghị nghe Tư vấn báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ “Điều tra vết lũ và xây dựng bản đồ ngập lụt” tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, QLXDCT cùng dự).
Thứ 5
Ngày 23/12
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Hội Nông dân tỉnh.
- Anh Lợi: 8h Dự Tổng kết Ban chỉ đạo công tác biên giới.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: Đi kiểm tra công trình (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
Thứ 6
Ngày 24/12
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: 8h Dự Hội nghị triển khai công tác dân vận năm 2022 tại Tỉnh ủy.
- Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Chi cục Trồng trọt và BVTV.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Hiệp: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư.
Thứ 7
Ngày 25/12
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.
[Trở về]