Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 20/4 - 25/4 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 20/4 đến ngày 25/4/2020)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
20/4
Sáng
- Anh Minh: 8h30 Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
21/4
Sáng
- Anh Minh: 8h Đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông Xuân cùng Bí thư Tỉnh ủy tại huyện Lệ Thủy.
- Anh Dũng: 8h Dự họp thẩm định Dự án kè biển Nhân Trạch tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 4
Ngày
 22/4
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Dự Hội nghị đầu bờ đánh giá giống mới vụ Đông Xuân.
Thứ 5
Ngày
23/4
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra thực địa Dự án đề xuất kè sông Son, sông Phú Vinh cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự họp bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19.
Chiều
- Anh Lợi: Đi kiểm tra mô hình khuyến nông - khuyến ngư.
Thứ 6
Ngày
24/4
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 7
Ngày
25/4
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
[Trở về]