Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 20/5 - 24/5 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019)   
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 20/05
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
Chiều
- Anh Khoa: 16h Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 21/5.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 14h Dự họp Khối thi đua các ngành Kinh tế - Kỹ thuật tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
- Anh Ánh: 14h Dự họp tại UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 21/05
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự họp tại Hà Nội cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc với huyện Lệ Thủy về Chương trình OCOP.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra chống hạn.
- Anh Ánh: Làm việc với thành phố Đồng Hới về Chương trình OCOP.
Thứ 4
Ngày 22/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với BCH Quân sự huyện Lệ Thủy về Hồ Thanh Sơn (BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Dũng: Đi kiểm tra chống hạn.
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu cả ngày (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
23/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với thị xã Ba Đồn về Dự án Thủy lợi Rào Nan (BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc tại huyện Minh Hóa về Chương trình OCOP.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Lợi: Làm việc với Cảng cá Sông Gianh (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: Làm việc với huyện Tuyên Hóa về Chương trình OCOP
Thứ 6
Ngày 24/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc với xã Lương Ninh về xây dựng Nông thôn mới (Văn phòng Điều phối NTM tham mưu Giấy mời).
Chiều
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]