Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 20/6 - 25/6 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 20/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan
- Anh Hạp: 8h30 Dự họp tại Ban Dân tộc.
Chiều
- Anh Hiệp: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại Nhà văn hóa xã Hồng Hóa.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 21/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Cam Thủy.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: 8h Dự họp tại Sở Văn hóa và Thể thao.
- Anh Nam: Đi kiểm tra hiện trường một số công trình trong quá trình thi công tại thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch.
Chiều
- Anh Minh: Dự họp tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quảng Sơn.
Thứ 4
Ngày 22/6
Sáng
- Anh Minh: Dự họp tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh, Anh Nam: 14h Họp BCĐ  triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tại UBND tỉnh.
- Anh Hạp: 14h Đi khảo sát thực tế và họp thẩm định sản phẩm du lịch cắm trại
tại biển Nhật Lệ.
Thứ 5
Ngày 23/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Làm việc với Báo Nhân dân (Chi cục Thủy sản tham mưu).
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: 8h Dự Hội nghị nghe báo cáo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2045 tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 24/6
Sáng
- Anh Minh: 8h Đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư công chậm tiến độ của ngành Nông nghiệp cùng UBND tỉnh (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành chuẩn bị nội dung báo cáo và cùng đi).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.  
- Anh Nam: 9h Dự Lễ khánh thành Nhà máy nước sạch Quảng Châu.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 25/6
 
- Anh Minh: Tham gia khóa bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2022 đến hết ngày 26/6.
[Trở về]